mandag 18. oktober 2010

Om gåing & Oslo

Siste nummer av Filologen handlar om Oslo. Eg har ein tekst på side 6 & 7. Du kan anten lese han her, eller gå innom Sophus Bugge ein dag og plukke med deg eit eksemplar. Eg sit med papirutgåva no, og det blei fint, med bilete av Blindern og greier. Burde gjere meir slikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar