torsdag 5. februar 2009

Frank furter

Stakkars Frank

Man kan si så mangt om orddelingsfeil, men man får trøste seg med at det kan by på morsomme tilfeller, og da oftest nokså uheldige, slik som: halv søster, terrasse dør, lamme lår og pult ost. Det siste havner definitivt i kategorien «mat jeg ikke ville spist».

Betydningsforskjellene kan bli nokså store om man deler ordene feil på norsk. Dermed er det ikke bare snakk om estetikk og hva som er rett og galt, for det er stor forskjell om det var en blind passasjer om bord, eller om det var en blindpassasjer. Førstemann ville kanskje fått hjelp, mens andremann ville bli overlatt til politiet i nærmeste havn.

Og som vanlig er det engelsken som får skylda, sammen med retteprogram og T9. Men i en artikkel i boka Snakk om språk! nevner Ingebjørg Tonne at det kan ha sammenheng med at løkkeskriften har blitt umoderne. Med løkkeskrift øver man jo ordgrenser i større grad hver gang man skriver et ord, i motsetning til ved stavskrift. Det var et interessant poeng som jeg ikke har hørt før. «Her ligger det en potensiell masteroppgave», som Svein Lie ville sagt.

Den ovennevnte boka kan forresten anbefales. Den inneholder mange gode, varierte og lett tilgjengelige artikler om språk generelt og norsk spesielt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar