onsdag 4. mars 2009

Om faste uttrykk som ikke er så faste likevel

Da jeg var i militæret, oppsto det en del språklige diskusjoner på rommet. Den mest omfattende dreide seg om hvorvidt det het «strengt tatt» eller «strengt talt». Hver av sidene hadde omtrent like mange representanter, og man kjempet tappert for å bevise at de andre tok feil. Det endte med at ingen ville gi seg, men man var enige om å være uenige.

At faste uttrykk forandrer seg, eventuelt ikke er så faste, strider mot navnet, men her kommer tre uttrykk hvor det vakles litt.

1) Man kan si at noe skjedde i kjølvannet av noe annet. Kjøl er den styresaken under en båt, og kjølvannet er bølgene som kommer etter båten, altså vannet bak kjølen. Dette har så blitt en metafor på at noe skjer i etterkant av noe annet. Men innimellom kan man lese slikt som: «i kjølevannet av utroskapstrådene» eller «i kjølevannet av en krigsmaskin». Kjølevannet vil være vann som brukes til avkjøling, så det blir litt merkelig. Men det er mulig å forstå misforståelsen.

2) Et annet litt problematisk uttrykk er «stopp en hal». Dette er et uttrykk som forblir mystisk inntil man finner ut at det kommer fra engelsk sjøsjargong og var «stop 'n' haul» en gang i tiden. «Stopp og dra», altså. Her er det lett å tenke at det skal være «en halv», noe som vil gi mer mening for de fleste. Det er jo artig at man tolker inn en betydning som ikke var der i utgangspunktet. Det viser litt av hjernens vilje til å skape mening ut av det vi hører.

3) Og når vi så er inne på hjernen, så har jeg hørt en del si at de fikk fullstendig hjerneteppe. I og for seg gir det god mening, for man kan tenke seg at et teppe legger seg over hjernen slik at tankene ikke slipper ut. Men egentlig er det jo jernteppe man får. Nå som den kalde krigen og Sovjetunionen er tilbakelagt historie, er det ikke lenger et jernteppe mellom øst og vest, så ordet har forsvunnet ut bakveien. Da tar man ikke metaforen, og ender opp med å forandre på den.

Jeg var forresten på parti med de som støttet «streng tatt».

2 kommentarer:

  1. Som du ser støtter også Bokmålsordboka opp om "streng tatt": http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=strengt&bokmaal=S%F8k+i+Bokm%E5lsordboka&ordbok=bokmaal&alfabet=n&renset=j

    SvarSlett
  2. Ja, det er det som må være riktig. «Strengt talt» skyldes nok dårlig innflytelse fra uttrykk som «praktisk talt» og «ærlig talt».

    SvarSlett