søndag 19. desember 2010

Inkje

Eg har prøvd meg som kvardagsbloggar i det siste. Eg ville kjenne på korleis det var, sjå kva eg kom opp med. Eigentleg har det vore eit vellykka prosjekt så langt, men så fort eg berre skriv drit, så kjem eg til å slutte. Men inntil eg berre skriv drit, så skal eg skrive & skrive.

Det mest spanande er eigentleg kva ein kan skrive om når ein ikkje har noko å skrive om. Kva finst i nullpunkta? Kva finst der det berre er stillstand, rastløyse, a big black nothing? Eg må berre bli ferdig med julegåvene, så skal eg finne det ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar