fredag 17. desember 2010

Klein

Eg har lyst til å skrive ei masteroppgåve om eitt einaste ord. Heile oppgåva skal kun handle om det eine ordet. Spørsmålet er berre kva for slags ord som kan gi nok stoff til så mange sider. No for tida har eg lyst til å skrive om ordet «klein», men eg veit ikkje om det held. Tenk om det går. Det hadde vore noko.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar